till huvudmenyn

Avinstallering - Steg 1

Version 1.24.4

Alla arbetsmappar inkl. eventuella backuper som finns i mapparna raderas!
Är du säker på att du vill det?
nej, avbryt genast     ja, fortsätt